Cenník

1. Vyšetrenia, administratíva a anestézia.
Kód výkonu Výkon Priama platba
Príplatok k ZP
D 01 Vstupná komplexná prehliadka 25 €
0 €
D 02 Preventívna prehliadka (platí 1 krát ročne) 16 €
0 €
D 02a preventívna stomatologická prehliadka v tehotenstve (platí 2x počas tehotenstva) 16 €
0 €
D 03 Cielené stomatologické vyšetrenie 15 €
12 €
D 05 Vstupné pedostomatologické vyšetrenie 15 €
0 €
D 06 Preventívna pedostomatologická prehliadka (platí raz za 6 mesiacov pred dovŕšením 18 roku veku) 13 €
0 €
D 11 Vyžiadané akútne ošetrenie 20 €
D 14 Vyžiadané ošetrenie mimo pracovného dňa 50 €
D 15 Konzultácia 20 €
D 37 Krátky administratívny úkon 3 €
D 38 Dlhší administratívny úkon 15 €
D 39 Nedostavenie sa na dohodnutý termín 25 €
D 52 Materiál na RTG snímku intraorálnu (digitálna snímka) 12 €
8 €
D 60 Napálenie snímku na CD 1 €
D 70 Vitalita zubov (tri zuby) 5 €
A 02 Injekčná anestézia (platí len pri chirurgických výkonoch a exstripácii zubnej drene) 11 €
A 01 Slizničná anestézia (spray, gél) 2 €
D 00 Návrh liečebného plánu 15 €
2. Dentálna hygiena, profylaxia
Kód výkonu Výkon Priama platba
Príplatok k ZP
D 03 Dentálna hygiena / komplet 81 €
63 €
N 01 Inštruktáž a nácvik ústnej hygieny 10 €
N 03 Odstránenie zubného kameňa – 1 sextant 5 €
2 €
N 03 Dentálna hygiena pre deti 25 €
N 04 Odstránenie zubných povlakov, (airflow) 1 sextant 6 €
N 11 Lokálna fluoridácia – 2 zuboradia (platí raz za 6 mesiacov pred dovŕšením 18 roku veku) 15 €
5 €
N 02 Lokálna fluoridácia – 1 zub 1 €
N 05 Lokálna fluoridácia – 2 zuboradia (bio krém obsahujúci vápnik, fosfát a látky, ktoré vedú k urýchlenej remineralizácii zubov) 20 €
P 05 Odstránenie lokálneho dráždenia 3 €
Bielenie zubov
B 01 Domáce bielenie 130 €
B 02 Bielenie devitálneho zuba (vnútorne) 40 €
B 03 Bielenie zubov ambulantné (Zoom systémom) 350 €
B 04 Bielenie zubov (štandard) 350 €
Ozónová terapia 
O 01 Dezinfekcia fissúr pred pečatením – 1 zub 5 €
O 02 Dezinfekcia zubov pred plombovaním 5 €
O 03 Dezinfekcia parodontálnych váčkov – prvý zub 10 €
O 04 Dezinfekcia parodontálnych váčkov – každý ďalší zub 6 €
O 05 Dezinfekcia koreňových kanálikov  – prvý kanálik 10 €
O 06 Dezinfekcia koreňových kanálikov – každý ďalší kanálik 6 €
O 07 Ošetrenie po chirurgickom zákroku 10 €
O 08 Ošetrenie áft, Herpes 10 €
O 09 Profylaktické ošetrenie Ozónom – 1 zuboradie 25 €
Laserová terapia 
L 01 Úprava gingívy, gingivektomia  laserom 10 €
L 02 Frenulektomia (odstránenie uzdičky) 50 €
L 03 Dekapsulácia osmičky 20 €
L 04 Dezinfekcia parodontálnych váčkov – prvý zub 10 €
L 05 Dezinfekcia parodontálnych váčkov – každý ďalší zub 7 €
L 06 Dezinfekcia koreňových kanálikov  – prvý kanálik 10 €
L 07 Dezinfekcia koreňových kanálikov – každý ďalší kanálik 7 €
L 08 Ošetrenie citlivých zubných krčkov laserom – prvý zub 10 €
L 09 Ošetrenie citlivých zubných krčkov laserom – každý ďalší zub 5 €
L 10 Profylaktické ošetrenie laserom – 1 zuboradie 25 €
3. Záchovná stomatológia
Kód výkonu Výkon Priama platba
Príplatok k ZP
V 01a Amalgámová výplň – 1 plôška 25 €
19 €
V 02a Amalgámová výplň – 2 plôšky 30 €
20 €
V 03a Amalgámová výplň – 3 plôšky 35 €
23 €
V 03a Rekonštrukcia korunky z amalgámu 40 €
25 €
Predné zuby (1 – 3) – Biela výplň (fotokompozit)
V 05b Fotokompozit – 1 plôška 45 €
37 €
V 06b Fotokompozit – 2 plôška 60 €
45 €
V 07b Fotokompozit – 3 plôšky 70 €
55 €
V 07r Fotokompozit – Rekonštrukcia korunky 90 €
75 €
Fotokompozitná fazeta 100 €
Predné zuby (1 – 3) – Skloionomér
V 05s Skloionomér – 1 plôška 35 €
30 €
V 06s Skloionomér – 2 plôšky 50 €
35 €
V 07s Skloionomér – 3 plôšky 60 €
45 €
V 07rs Skloionomér – Rekonštrukcia korunky 80 €
65 €
Zadné zuby (4 – 8) – Biela výplň (fotokompozit)
V 01b Fotokompozit – 1 plôška 48 €
42 €
V 02b Fotokompozit – 2 plôšky 65 €
50 €
V 03b Fotokompozit – 3 plôšky 75 €
60 €
V 03z Fotokompozit – Rekonštrukcia korunky 100 €
75 €
Zadné zuby (4 – 8) – Skloionomér
V 01s Skloionomér – 1 plôška 40 €
30 €
V 02s Skloionomér – 2 plôšky 55 €
40 €
V 03s Skloionomér – 3 plôšky 65 €
50 €
V 03rs Skloionomér – Rekonštrukcia korunky 75 €
60 €
Poplatok za ďalšiu kapsulu 8 €
V 12d Ošetrenie zubného kazu (do 18 rokov) 10 €
V 12a Ošetrenie zubného kazu (po dovŕšení 18 rokov) 12 €
N 30 Pečatenie fisúr a jamôk – 1 zub 18 €
V 16s Ošetrenie citlivých krčkov – 1 zub 5 €
V 20b Dočasná vložka 15 €
V 20s Dočasná vložka 12 €
V 50c Podložka 2 €
V 50c Podložka zo skloionomérneho cementu 5 €
V 52p Parapulpálny čap 12 €
V 53k Nasadenie koferdamovej blany 13 €
V 20c Provizórne ošetrenie hlbokého kazu 25 €
4. Endodoncia – ošetrenie koreňových kanálikov
Kód výkonu Výkon Priama platba
Príplatok k ZP
V 32x Exstripácia zubnej drene (za každý kanálik) 15 €
V 43d Provizórne ošetrenie koreňového kanálika 13 €
V 31d Devitalizačná vložka 15 €
10 €
V 41j Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba (vyčistenie, výplach a vysušenie koreňového kanálika, hermetické lnenie koreňového kanálika sealerom a gutaperčou) 70 €
50 €
V 30r Reendodoncia 30 €
V 41d Výplň koreňových kanálikov (2 koreňový zub) 95 €
75 €
V 42t Výplň koreňových kanálikov (3 koreňový zub) 130 €
100 €
V 42š Výplň koreňových kanálikov (4 koreňový zub) 160 €
125 €
V 46i Sada inštrumentov 60 €
V 31p Paliatívne endodontické ošetrenie 30 €
5. Chirurgická stomatológia
Kód výkonu Výkon Priama platba
Príplatok k ZP
E 01 Extrakcia dočasného (mliečneho) zuba 12 €
10 €
E 11 Extrakcia jednokoreňového zuba 30 €
25 €
E 12 Extrakcia viackoreňového zuba 48 €
40 €
E 21k Komplikovaná extrakcia zuba 75 €
50 €
E 21 Chirurgické extrakcia zuba alebo jeho častí 90 €
75 €
E 22 Chirurgická extrakcia zuba múdrosti (vrátane anestézy) 150 €
E 22p Chirurgická extrakcia zuba múdrosti (piezotechnika) 150 €
P 08 Frenulektómia 50 €
P 09 Prehĺbenia vestibula 150 €
P 46 Reverse alveoloplasty 400 €
E 80 Sinus lifting uzatvorený (plus cena materiálu) 300 €
E 80o Sinus lift otvorený (plus cena materiálu) 550 €
E 40 Resekcia koreňového hrotu 200 €
E 40p Resekcia koreňového hrotu (piezotechnika) 220 €
E 64 Egalizácia 34 €
26 €
C 10 Excízia mäkkých tkanív 50 €
E 34 Naloženie aktívneho ťahu na retinovaný zub 50 €
C 61 Repozícia luxovaného zuba 35 €
10 €
P 33 Chirurgická kyretáž parodontálnych vačkov – 1 sextant 450 €
P 32 Chirurgická kyretáž parodontálnych vačkov – 1 zub 100 €
P 45 Koronálný posun laloka 100 €
E 96 Kolagenová membrána 35 €
E 95 Augmentácia 220 €
E 97 Kolagenová hubka 30 €
E 14 Sutúra extrakčnej rany 15 €
C 41 Intraorálna incízia 10 €
5 €
E 63 Antiseptická vložka do extrakčnej rany 10 €
5 €
T 01 Manuálna repozícia luxácia TMK 7 €
P 90 Hĺbková kyretáž (1 zub) 8 €
E 31 Ošetrenie sťaženého prerezávanie zubu múdrosti 25 €
20 €
E 45 Trepanácia alveoly 10 €
3 €
E 51 Zastavenie poextrakčného krvácania 20 €
15 €
E 61 Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveolárnej chirurgie 0 €
0 €
E46 Patefakcia retinovaného zubu 150 €
MTA Použitie MTA 100 €
C15 Cysteoktómia 150 €
C16 Exstripácia cysty mimo extrakčnej rany 250 €
C51 Primárna plastika oroantrálnej komunikácie 120 €
6. Stomatologická protetika
Kód výkonu Výkon Priama platba
Príplatok k ZP
F 63 Stiahnutie fixnej náhrady (za každý pilier) 15 €
F 64 Fixácia (cementovanie) fixnej náhrady (za každý pilier) 15 €
F 65 Provizórna korunka zhotovená v ambulancii 30 €
F 62 Provizórna korunka zhotovená v laboratóriu 60 €
F 66 Silikónový odtlačok 15 €
F 68 Alginátový odtlačok 10 €
W 01 Voskový záhryz 5 €
W 02 Wax up 30 €
42104 Zhotovenie študijného modelu 30 €
P 06 Vyartikulovanie chrupu 10 €
F 03 Tvárový oblúk 25 €
F 04 Smile design analyza 100 €
Fixné náhrady 
F 67 Dostavba pahýľu 50 €
S 01 Čap zo sklenených vlákien 60 €
F 70 Keramická inlay, onlay (celokeramické) 250 €
F 71 Kovokeramická inlay, onlay 120 €
F 72 Estetická keramická fazeta 350 €
F 72l Estetická keramická fazeta bez preparácie (bez brúsenia, tzv. Hollywood smile) 400 €
F 73 Inlay, Onlay (Composite) 100 €
12105 Korunka fazetovaná (keramická) 170 €
12105k Korunka kovokeramická 300 €
12108 Člen mostíka fazetovaný 170 €
12108k Člen mostíka kovokeramický 300 €
F 73 Korunka celokeramická (Empress 2) 350 €
F 74 Korunka celokeramická (Zircon) 430 €
F 80 Nadstavba na implantát Od 200 € do 400 €
F 75 Dlaha fixná liata 150 €
F 81 Composite fiber splint 30 €
F 82 Dlaha drôtená 20 €
F 83 Fixácia dlahy (každý zub) 5 €
Snímateľné náhrady 
20202 Skeletová náhrada H alebo D 550 €
450 €
20201 Totálna náhrada – H alebo D 400 €
300 €
F 75 Imediátna náhrada 200 €
20202p Parciálna náhrada 370 €
270 €
F 76 Zásuvný spoj 160 €
41109 Spona trojfunkčná kombinovaná 35 €
25 €
41108 Liaty výstužný strmeň 40 €
25 €

Dlahy
F 77 Dlaha na bielenie – 1 zuboradie 60 €
23115 Náhryzová dlaha na zvýšenie zhryzu 90 €
65 €
Oprava náhrady a rebázy
23111 Rebazácia 100 €
85 €
23111m Rebazácia protéz elastickým silikónom (zostáva permanentne mäkký) 120 €
90 €
40112 Oprava náhrady 25 €
23 €
F 78 Ambulantné dobrúsenie protézy 4 €
0 €
6. Implantológia
Kód výkonu Výkon Priama platba
Príplatok k ZP
Odborná konzultácia 35 €
Abutment 170 €
Bone graft 450 €
Bone split 750 €
E 90 Zavedenie intraoseálneho implantátu 750 €
E 93 Zavedenie intraoseálneho implantátu (INICELL povrch) na urýchlenie procesu hojenia (6 až 8 týždňov) 800 €
E 91 Vyhojovacia čiapočka 60 €
E 92 Implantačná šablóna 40 €
E 94 Zavedenie Miniimplantátov do sánky (kompletná terapia zahŕňa 4 miniimplantáty, dolnú totálnu náhradu, anestéziu, odtlačky, rebazovací materiál) 1 500 €
E 95 Zavedenie Miniimplantátov do čeľuste (kompletná terapia zahŕňa 6 miniimplantátov, hornú totálnu náhradu, anestéziu, odtlačky, rebazovací materiál) 1 800 €
7. Čeľustná ortopédia.
Kód výkonu Výkon Priama platba
Príplatok k ZP
O 012 Čeľustnoortopedická konzultácia 20 €
O 022 Vstupné čeľustnoortopedické vyšetrenie 25 €
O 072 Návrh liečebného plánu 12 €
Cenu a dĺžku liečby určí ošetrujúci lekár na osobnom stretnutí po vyšetrení. Pri použití nadštandardných materiálov vyššej ceny uhradí rozdiel v cene podľa výpočtu lekára pacient osobitne.