Komplexné vyšetrenie/ zubná preventívna prehliadka

Komplexné vyšetrenie zahŕňa vyšetrenie zubov, ich usporiadania, parodontálnych tkanív, sliznice, jazyka, podnebia, čeľustno-sánkového kĺbu, digitálne RTG snímky na detekciu skrytých kazov, návrh liečebného planu, finančný a časový odhad terapie.

V ALFA DENTe máme zmluvu s vašou zdravotnou poisťovňou, tzn. že máte 1x ročne nárok na preventívnu prehliadku zdarma.