Endodoncia

Cieľom endodoncie/liečby koreňových kanálikov je bezbolestné odstránenie nervu z infikovaných koreňových kanálikov, ktoré je potrebné prečistiť, vydezinfikovať a hermeticky zaplniť.  Kofferdamová aplikácia izoluje preniknutie vlhkosti a mikroorganizmov do koreňových kanálov. Na určenie dĺžky koreňov používame vyhľadávací prístroj, ktorý ich vyčistí zariadením Niti. Ďalším krokom je laserová terapia, ktorá zabíja baktérie v kanáloch a tým zlepšuje prognózu ošetreného zuba. Výplň koreňového kanála následne kontrolujeme röntgenom.