Chirurgia

Realizujeme rôzne chirurgické zákroky pomocou laseru a piezotechniky, ktoré nám umožňujú rýchlo a najmenej invazívne riešiť tie najrôznejšie prípady. Bežné extrakcie zubov; komplikované extrakcie, extrakcie zubov múdrosti/osmičiekchirurgia, resekcie koreňového hrotu, prehĺbenie vestibulu, estetické zákroky: prekrytie krčkov, korekcia odhalených ďasien.