Náš tím

MUDr. Mohammed Nawaf – stomatológ
2006 – Univerzita Komenského v Bratislave – odbor stomatológia

 

MDDr. Kamila Dumnytska – zubná lekárka

2020 –   Univerzita Komenského v Bratislave – odbor zubné lekárstvo

 

MUDr. et MUDr.  Juraj Lysý, PhD., MHA – čeľustný ortopéd

2006 – Univerzita Komenského v Bratislave – odbor stomatológia

MDDr. Dominika Remiašová  – zubná lekárka

2022 – Univerzita Komenského v Bratislave – odbor zubné lekárstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenka Grossmannová – zubná asistentka, preventistka

 

Ariela Patrícia Hujová – zdravotná sestra

 

Mária Klembarová – asistentka

 

Náš personál pravidelne navštevuje stomatologické podujatia na Slovensku a v zahraničí, sústavne sa vzdeláva aby poskytol svojim pacientom čo najkvalitnejšie stomatologické ošetrenie.