Prevedené zákroky

pred zákrokom

13 ročná pacientka s mikrodonciou - malým neestetickým zubom a veľkými medzerami medzi zubami

po zákroku

oprava zubu fotokompozitnou výplňou bez vŕtania s estetickým výsledkom

pred zákrokom

chrup s amalgámovými výplňami

po zákroku

výmena amalgámových výplní fotokompozitnými plombami s estetickým a anatomickým tvarom zubu

pred zákrokom

chrup s amalgámovými výplňami

po zákroku

výmena amalgámových výplní fotokompozitnými plombami s estetickým a anatomickým tvarom zubu

pred zákrokom

chrup pred dentálnou hygienou, s viditeľnými povlakmi od čaju, kávy, cigariet

po zákroku

chrup po dentálnej hygiene, všetky pigmenty a povlaky sú odstránené

pred zákrokom

zub s veľkým zápalom okolo hrotu koreňa

po zákroku

zaplnenie koreňového kanálika s viditeľne zmenšeným zápalom

pred zákrokom

zub so zápalom okolo hrotu koreňa

po zákroku

zaplnenie koreňového kanálika

pred zákrokom

zapálený nerv so zakriveným koreňovým kanálikom

po zákroku

po zaplnení koreňových kanálikov aj so zaplnenou zakrivenou špičkou