Náš tím

MUDr. Mohammed Nawaf – stomatológ
2006 – Univerzita Komenského v Bratislave – odbor stomatológia

MDDr. Natalija Molnar – zubná lekárka

2015 – Univerzita Komenského v Bratislave – odbor zubné lekárstvo

MDDr. Jana Melichárková – zubná lekárka

2019 – Masarykova Univerzita Brno  – odbor zubné lekárstvo

MUDr. et MUDr.  Juraj Lysý, PhD., MHA – čeľustný ortopéd

2006 – Univerzita Komenského v Bratislave – odbor stomatológia

Dr.Sergii Okhnych – stomatochirurg, implantológ

Lenka Grossmannová – zubná asistentka, dentálna hygienička
Kristína Mrlláková – zdravotná sestra, dentálna hygienička

 

Náš personál pravidelne navštevuje stomatologické podujatia na Slovensku a v zahraničí, sústavne sa vzdeláva aby poskytol svojim pacientom čo najkvalitnejšie stomatologické ošetrenie.