Náš tím

MUDr. Mohammed Nawaf – stomatológ
2006 – Univerzita Komenského v Bratislave – odbor stomatológia
2009 – špecializácia v odbore stomatológia
kurz Applications in prosthetics and orthodontics MINISTAR /BIOSTAR pressure moulding technique, Bratislava
kurz Retencia a aktívne pohyby pomocou rôznych teplom tvarovaných snímateľných strojčekov, Bratislava
kurz Estetická stomatológia, Bratislava
kurz Protetika, Bratislava
kurz Protetická preparácia na schodík, Žilina
certifikát Používanie stomatologických röntgenových prístrojov
kurz Každodenná estetika vo frontálnom úseku, Bratislava
kurz Estetická výplň v distalnom úseku
2011 – špecializácia z Dentoalveolárnej chirurgie
teoriticko-praktický Kurz Miniimplantáty v praxi stomatológa, Bratislava
Introductory training for oral implantology – lectures, workshops, hand – on course in surgery, St.Lambrecht, Rakúsko
2013
dláhy v paradontológii
kyretáž parodontálnych vačkov
2014
chírurgické zákroky na parodonte
od priamych k nepriamym rekonštrukciám

 

MDDr. Kristína Mičúneková – stomatológ
2015 – 1.lekárska fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika, študijný odbor zubné lekárstvo
2012 – 2015 školiteľka dentálnej hygieny programu Dental Prevention (Curaden Czech), školenia pre deti materských, základných a stredných škôl, školenia dentálnej hygieny pre verejnosť
2013 – 2015 koordinátor preventívneho programu Dental Prevention pre Prahu (Curaden Czech)
Zameranie na detskú a chirurgickú stomatológiu.

 

Lenka Grossmannová – zubná asistentka, dentálna hygienička
2010 – Stredná zdravotnícka škola,Bratislava- zubný asistent
2010 – kurz: školská asistentka zubnej starostlivosti
2012 – kurz: Preventistka v stomatológii
Zameranie: Preventistka v stomatológii, zubná asistentka

 

Mária Baškovská – zdravotná sestra
2009 – Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého, Prešov

 

Zuzana Vas – zdravotná sestra
1997 – Stredná zdravotnícka škola, Rožňava

 

Náš personál pravidelne navštevuje stomatologické podujatia na Slovensku a v zahraničí, sústavne sa vzdeláva aby poskytol svojim pacientom čo najkvalitnejšie stomatologické ošetrenie.