Náš tím

MUDr. Mohammed Nawaf – stomatológ
2006 – Univerzita Komenského v Bratislave – odbor stomatológia
2009 – špecializácia v odbore stomatológia
kurz Applications in prosthetics and orthodontics MINISTAR /BIOSTAR pressure moulding technique, Bratislava
kurz Retencia a aktívne pohyby pomocou rôznych teplom tvarovaných snímateľných strojčekov, Bratislava
kurz Estetická stomatológia, Bratislava
kurz Protetika, Bratislava
kurz Protetická preparácia na schodík, Žilina
certifikát Používanie stomatologických röntgenových prístrojov
kurz Každodenná estetika vo frontálnom úseku, Bratislava
kurz Estetická výplň v distalnom úseku
2011 – špecializácia z Dentoalveolárnej chirurgie
teoriticko-praktický Kurz Miniimplantáty v praxi stomatológa, Bratislava
Introductory training for oral implantology – lectures, workshops, hand – on course in surgery, St.Lambrecht, Rakúsko
2013
dláhy v paradontológii
kyretáž parodontálnych vačkov
2014
chírurgické zákroky na parodonte
od priamych k nepriamym rekonštrukciám

 

MDDr. Natalija Molnar – zubný lekár

MUDr. et MUDr.  Juraj Lysý, PhD., MHA – čeľustný ortopéd

Lenka Grossmannová – zubná asistentka, dentálna hygienička
2010 – Stredná zdravotnícka škola,Bratislava- zubný asistent
2010 – kurz: školská asistentka zubnej starostlivosti
2012 – kurz: Preventistka v stomatológii
Zameranie: Preventistka v stomatológii, zubná asistentka

Kristína Mrlláková – zdravotná sestra

Zuzana Pitoňáková – zdravotná sestra

 

Náš personál pravidelne navštevuje stomatologické podujatia na Slovensku a v zahraničí, sústavne sa vzdeláva aby poskytol svojim pacientom čo najkvalitnejšie stomatologické ošetrenie.