Cenník

Cenník stomatologických výkonov

Vážení pacienti, naša zubná ambulancia má zmluvu so zdravotnou poisťovňou Union a zdravotnou poisťovňou Dôvera.

Preventívne prehliadky a akútne ošetrenie realizujeme bez ohľadu na spoluúčasť zdravotných poisťovní. Pre poistencov zdravotných poisťovní Union a Dôvera, ktorí absolvovali preventívnu prehliadku v predchádzajúcom kalendárnom roku platí cenník so spoluúčasťou poisťovne.

 

1. Vyšetrenia, administratíva a anestézia.
Kód výkonu Priama platba príplatok k ZP
D 01 Vstupná komplexná prehliadka 25 € 0 €
D 02 Preventívna prehliadka 13 € 0 €
Platí 1 krát ročne.
D 02a preventívna stomatologická prehliadka v tehotenstve 13 € 0 €
platí 2x počas tehotenstva
D 03 Cielené stomatologické vyšetrenie 15 € 12 €
D 05 Vstupné pedostomatologické vyšetrenie 15 € 0 €
D 06 Preventívna pedostomatologická prehliadka 9 € 0 €
Platí raz za 6 mesiacov pred dovŕšením 18 roku veku.
D 11 Vyžiadané akútne ošetrenie 20 € 20 €
D 14 Vyžiadané ošetrenie mimo pracovného dňa 50 € 50 €
D 15 Konzultácia 20 € 20 €
D 37 Krátky administratívny úkon 3 € 1 €
D 38 Dlhší administratívny úkon 15 € 15 €
D 39 Nedostavenie sa na dohodnutý termín 25 € 25 €
D 52 RTG snímka intraorálna (digitálna snímka) 8 € 8 €
D 60 Napálenie snímku na CD 1 € 1 €
D 70 Vitalita zubov (tri zuby ) 5 € 5 €
A 02 Injekčná anestézia 11 € 8 €
Platí len pri chirurgických výkonoch a
exstripácii zubnej drene.
A 01 Slizničná anestézia (spray, gél) 2 € 2 €
D 00 Návrh liečebného planu 15 € 15 €
2. Dentálna hygiena, profylaxia
N 01 Inštruktáž a nácvik ústnej hygieny
(darček kefka)
10 € 10 €
N 03 Odstránenie zubného kameňa – 1 sextant 5 € 2 €
N 03 Leštenie zubov – 1 sextant 2 € 2 €
N 04 Odstránenie zubných povlakov, (airflow) 1 sextant 6 € 6 €
N 11 Lokálna fluoridácia – 2 zuboradia 15 € 5 €
Platí raz za 6 mesiacov pred dovŕšením 18 roku veku.
N 02 Lokálna fluoridácia – 1 zub 1 € 1 €
N 05 Lokálna fluoridácia – 2 zuboradia 20 € 20 €
Bio krém obsahujúci vápnik, fosfát a látky, ktoré vedú k urýchlenej remineralizácii zubov.
P 05 Odstránenie lokálneho dráždenia 3 € 3 €
Bielenie zubov
B 01 Domáce bielenie 130 € 130 €
B 02 Bielenie devitálneho zuba (vnútorne) 40 € 40 €
B 03 Bielenie zubov ambulantné (Zoom systémom) 350 € 350 €
B 04 Bielenie zubov (štandard) 350€ 350 €
Ozónová terapia 
O 01 Dezinfekcia fissúr pred pečatením – 1 zub 5 € 5 €
O 02 Dezinfekcia zubov pred plombovaním 5 € 5 €
O 03 Dezinfekcia parodontálnych váčkov – prvý zub 10 € 10 €
O 04 Dezinfekcia parodontálnych váčkov – každý ďalší zub 6 € 6 €
O 05 Dezinfekcia koreňových kanálikov  – prvý kanálik 10 € 10 €
O 06 Dezinfekcia koreňových kanálikov – každý ďalší kanálik 6 € 6 €
O 07 Ošetrenie po chirurgickom zákroku 10 € 10 €
O 08 Ošetrenie áft, Herpes 10 € 10 €
O 09 Profylaktické ošetrenie Ozónom – 1 zuboradie 25 € 25 €
Laserová terapia 
L 01 Úprava gingívy, gingivektomia  laserom 10 € 10 €
L 02 Frenulektomia ( odstránenie uzdičky) 50 € 50 €
L 03 Dekapsulácia osmičky 20 € 20 €
L 04 Dezinfekcia parodontálnych váčkov – prvý zub 10 € 10 €
L 05 Dezinfekcia parodontálnych váčkov – každý ďalší zub 7 € 7 €
L 06 Dezinfekcia koreňových kanálikov  – prvý kanálik 10 € 10 €
L 07 Dezinfekcia koreňových kanálikov – každý ďalší kanálik 7 € 7 €
L 08 Ošetrenie citlivých zubných krčkov laserom – prvý zub 10 € 10 €
L 09 Ošetrenie citlivých zubných krčkov laserom – každý ďalší zub 5 € 5 €
L 10 Profylaktické ošetrenie laserom – 1 zuboradie 25 € 25 €
3. Záchovná stomatológia
V 01 Amalgámová výplň – 1 plôška 25 € 19 €
V 02 Amalgámová výplň – 2 plôšky 30 € 20 €
V 03 Amalgámová výplň – 3 plôšky 35 € 23 €
V 03r Rekonštrukcia korunky z amalgámu 40 € 25 €
Predné zuby (1 – 3) 
V 05 Fotokompozit – 1 plôška 38 € 32 €
V 06 Fotokompozit – 2 plôška 52 € 39 €
V 07 Fotokompozit – 3 plôšky 60 € 46 €
V 07r Fotokompozit – Rekonštrukcia korunky 70 € 60 €
V 08 Fotokompozitná fazeta 100 € 100 €
Skloionomér
V 05s Skloionomér – 1 plôška 25 € 19 €
V 06s Skloionomér – 2 plôšky 30 € 20 €
V 07s Skloionomér – 3 plôšky 35 € 25 €
V 07rs Skloionomér – Rekonštrukcia korunky 40 € 30 €
Zadné zuby (4 – 8), ZP nehradí biele plomby v zadnom úseku
Biela výplň (fotokompozit)
V 01b Fotokompozit – 1 plôška 42 € 37 €
V 02b Fotokompozit – 2 plôšky 57 € 44 €
V 03b Fotokompozit – 3 plôšky 67 € 55 €
V 03z Fotokompozit – Rekonštrukcia korunky 80 € 65 €
Skloionomér
V 01s Skloionomér – 1 plôška 30 € 30 €
V 02s Skloionomér – 2 plôšky 35 € 35 €
V 03s Skloionomér – 3 plôšky 40 € 40 €
V 03rs Skloionomér – Rekonštrukcia korunky 50 € 50 €
V 04 Poplatok za ďalšiu kapsulu 5 € 5 €
Anatomická stratifikácia zuba (nadštandardným materiálom)
1 plôška 60 € 60 €
2 plôšky 75 € 75 €
3 plôšky 85 € 85 €
Rekonštrukcia korunky 100 € 100 €
V 12 Ošetrenie zubného kazu (do 18 rokov) 10 € 0 €
V 13 Ošetrenie zubného kazu
(po dovŕšení 18 rokov)
12 € 0 €
N 30 Pečatenie fisúr a jamôk – 1 zub 13 € 13 €
V 16 Ošetrenie citlivých krčkov – 1 zub 5 € 5 €
V 20 Dočasná vložka 15 € 12 €
V 50 Podložka 2 € 2 €
V 51 Podložka zo skloionomérneho cementu 5 € 5 €
V 52 Parapulpálny čap 10 € 10 €
V 53 Nasadenie koferdamovej blany 13 € 13 €
4. Endodoncia – ošetrenie koreňových kanálikov
V 32 Exstripácia zubnej drene (za každý kanálik) 15 € 15 €
V 43 Provizórne ošetrenie koreňového kanálika 13 € 13 €
V 31 Devitalizačná vložka 15 € 10 €
V 41 Endodontické ošetrenie jednokoreňového
zuba
55 € 40 €
Vyčistenie, výplach a vysušenie koreňového
kanálika, hermetické plnenie koreňového
kanálika sealerom a gutaperčou.
V 30 Reendodoncia 30 € 30 €
V 42 Výplň koreňových kanálikov (2 koreňový zub) 80 € 60 €
V 42t Výplň koreňových kanálikov (3 koreňový zub) 120 € 85 €
V 42š Výplň koreňových kanálikov (4 koreňový zub) 150 € 115 €
V 46 Sada inštrumentov 52 € 52 €
5. Chirurgická stomatológia
E 01 Extrakcia dočasného (mliečneho) zuba 12 € 10 €
E 11 Extrakcia jednokoreňového zuba 30 € 25 €
E 12 Extrakcia viackoreňového zuba 48 € 40 €
E 21k Komplikovaná extrakcia zuba 60 € 45 €
E 21 Chirurgické extrakcia zuba alebo jeho častí 90 € 75 €
E 22 Chirurgická extrakcia zuba múdrosti (vrátane anestézy) 150 € 150 €
E 22p Chirurgická extrakcia zuba múdrosti
(piezotechnika)
150 € 150 €
P 08 Frenulektómia 50 € 50 €
P 09 Prehĺbenia vestibula 150 € 150 €
P 46 Reverse alveoloplasty 400 € 400 €
E 80 Sinus lifting uzatvorený (plus cena materiálu) 300 € 300 €
E 80o Sinus lift otvorený (plus cena materiálu) 550 € 550 €
E 40 Resekcia koreňového hrotu 200 € 200 €
E 40p Resekcia koreňového hrotu(piezotechnika) 220 € 220 €
E 64 Egalizácia 34 € 26 €
C 10 Excízia mäkkých tkanív 50 € 50 €
E 34 Naloženie aktívneho ťahu na retinovaný zub 50 € 50 €
C 61 Repozícia luxovaného zuba 35 € 10 €
P 33 Chirurgická kyretáž parodontálnych vačkov – 1 sextant 450 € 450€
P 32 Chirurgická kyretáž parodontálnych vačkov – 1 zub 100 € 100 €
P 45 Koronálný posun laloka 100 € 100 €
E 96 Kolagenová membrána od 35 € od 35 €
E 95 Augmentačný materiál podľa ceny dodávateľa podľa ceny dodávateľa
E 97 Kolagenová hubka 30 € 30 €
E 14 Sutúra extrakčnej rany 15 € 15 €
C 41 Intraorálna incízia 10 € 5 €
E 63 Antiseptická vložka do extrakčnej rany 10 € 5 €
P 23 Úprava gingivy laserom – 1 zub 10 € 10 €
T 01 Manuálna repozícia luxácia TMK 7 € 7 €
P 90 Hĺbková kyretáž (1 zub) 8 € 8 €
E 31 Ošetrenie sťaženého prerezávanie zubu
múdrosti
20 € 15 €
E 45 Trepanácia alveoly 10 € 3 €
E 51 Zastavenie poextrakčného krvácania 20 € 15 €
E 61 Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveolárnej chirurgie 3 € 0 €
6. Stomatologická protetika
F 63 Stiahnutie fixnej náhrady (za každý pilier) 12 € 12 €
F 64 Fixácia (cementovanie) fixnej náhrady
(za každý pilier)
12 € 12 €
F 65 Provizórna korunka zhotovená v ambulancii 30 € 30 €
F 66 Silikónový odtlačok 12 € 12 €
F 68 Alginátový odtlačok 8 € 8 €
W 01 Voskový záhryz 2 € 2 €
W 02 Wax up 25 € 25 €
42104 Zhotovenie študijného modelu 25 € 25 €
P 06 Vyartikulovanie chrupu 10 € 10 €
F 03 Tvárový oblúk 25 € 25 €
F 04 Smile design analyza 100 € 100 €
Fixné náhrady 
F 67 Dostavba pahýľu 30 € 30 €
S 01 Čap zo sklenených vlákien 60 € 60 €
F 70 Keramická inlay, onlay (celokeramické) 200 € 200 €
F 71 Kovokeramická inlay, onlay 120 € 120 €
F 72 Estetická keramická fazeta 330 € 330 €
F 72l Estetická keramická fazeta bez preparácie 400 € 400 €
Bez brúsenia, tzv. Hollywood smile
F 73 Inlay, Onlay (Composite) 100 € 100 €
12105 Korunka fazetovaná (keramická) 170 € 170 €
12105k Korunka kovokeramická 270 € 270 €
12108 Člen mostíka fazetovaný 170 € 170 €
12108k Člen mostíka kovokeramický 270 € 270 €
F 73 Korunka celokeramická (Empress 2) 330 € 330 €
F 74 Korunka celokeramická (Zircon) 400 € 400 €
F 80 Nadstavba na implantát od 200 do 400 € od 200 do 400 €
F 75 Dlaha fixná liata 150 € 150 €
F 81 Composite fiber splint 20 € 20 €
F 82 Dlaha drôtená 20 € 20 €
F 83 Fixácia dlahy (každý zub ) 5 € 5 €
Snímateľné náhrady 
20202 Skeletová náhrada H alebo D 500 € 410 €
20201 Totálna náhrada – H alebo D 320 € 200 €
F 75 Imediátna náhrada 150 € 150 €
20202p Parciálna náhrada 330 € 240 €
F 76 Zásuvný spoj 145 € 145 €
41109 Spona trojfunkčná kombinovaná 30 € 20 €
41108 Liaty výstužný strmeň 35 € 20 €
Dlahy
F 77 Dlaha na bielenie – 1 zuboradie 50 € 50 €
23115 Náhryzová dlaha na zvýšenie zhryzu 80 € 55 €
Oprava náhrady a rebázy
23111 Rebazácia 85 € 50 €
23111m Rebazácia protéz elastickým silikónom (zostáva permanentne mäkký) 120 € 90 €
40112 Oprava náhrady 25 € 23 €
F 78 Ambulantné dobrúsenie protézy 4 € 0 €
6. Implantológia
E 90 Zavedenie intraoseálneho implantátu 750 € 750 €
E 93 Zavedenie intraoseálneho implantátu
(INICELL povrch)
800 € 5 €
Na urýchlenie procesu hojenia (6 až 8 týždňov).
E 91 Vyhojovacia čiapočka 60 € 60 €
E 92 Implantačná šablóna 40 € 40 €
E 94 Zavedenie Miniimplantátov do sánky 1 500 € 1 500 €
Kompletná terapia zahŕňa 4 miniimplantáty,
dolnú totálnu náhradu, anestéziu, odtlačky,
rebazovací materiál.
E 95 Zavedenie Miniimplantátov do čeľuste 1 800 € 1 800 €
Kompletná terapia zahŕňa 6 miniimplantátov,
hornú totálnu náhradu, anestéziu, odtlačky,
rebazovací materiál.
6 € 6 €
7. Čeľustná ortopédia.
O 012 Čeľustnoortopedická konzultácia 20 € 20 €
O 022 Vstupné čeľustnoortopedické vyšetrenie 25 € 25 €
O 072 Návrh liečebného plánu 12 € 12 €
Cenu a dĺžku liečby určí ošetrujúci lekár na osobnom stretnutí po vyšetrení. Pri použití nadštandardných materiálov vyššej ceny uhradí rozdiel v cene podľa výpočtu lekára pacient osobitne.

Možnosť ošetrenia na splátky

Sme si vedomí, že niektoré zákroky sú nemalou záťažou pre rodinný rozpočet. Našim cieľom sú však pacienti, ktorí netrpia bolesťami a majú krásne a zdravé zuby. Aj preto vám ponúkame možnosť ošetrenia na splátky. Informujte sa o tejto možnosti na našom telefónnom čísle alebo priamo pri návšteve našej zubnej ambulancie.