Cenník

Cenník stomatologických výkonov

Vážení pacienti, všetky slovenské zdravotné poisťovne, okrem poisťovne Union limitujú zubných lekárov určitým objemom dávok, ktoré lekárovi preplatia. Naša zubná ambulancia má zmluvu so zdravotnou poisťovňou Union (bez limitu) a zdravotnou poisťovňou Dôvera (s určitým mesačným limitom, po prekročení ktorého sme nútení ošetrovať poistencov tejto zdravotnej poisťovne v režime priamych platieb).

Preventívne prehliadky a akútne ošetrenie realizujeme bez ohľadu na čerpanie limitov zdravotných poisťovní. Pre poistencov zdravotných poisťovní Union a Dôvera, ktorí absolvovali preventívnu prehliadku v predchádzajúcom kalendárnom roku platí cenník so spoluúčasťou poisťovne.

 

1. Vyšetrenia, administratíva a anestézia.
Kód výkonu Priama platba príplatok k ZP
D 01 Vstupná komplexná prehliadka 23 € 0 €
D 02 Preventívna prehliadka 12 € 0 €
Platí 1 krát ročne.
D 02a preventívna stomatologická prehliadka v tehotenstve 12€ 0 €
platí 2x počas tehotenstva
D 03 Cielené stomatologické vyšetrenie 10 € 7 €
D 05 Vstupné pedostomatologické vyšetrenie 15 € 0 €
D 06 Preventívna pedostomatologická prehliadka 8 € 0 €
Platí raz za 6 mesiacov pred dovŕšením 18 roku veku.
D 11 Vyžiadané akútne ošetrenie 10 € 10 €
D 14 Vyžiadané ošetrenie mimo pracovného dňa 50 € 50 €
D 15 Konzultácia 15 € 15 €
D 37 Krátky administratívny úkon 3 € 1 €
D 38 Dlhší administratívny úkon 15 € 15 €
D 39 Nedostavenie sa na dohodnutý termín 25 € 25 €
D 52 RTG snímka intraorálna (digitálna snímka) 6 € 6 €
D 60 Napálenie snímku na CD 1 € 1 €
D 70 Vitalita zubov (tri zuby ) 5 € 5 €
A 02 Injekčná anestézia 10 € 7 €
Platí len pri chirurgických výkonoch a
exstripácii zubnej drene.
A 01 Slizničná anestézia (spray, gél) 2 € 2 €
D 00 Návrh liečebného planu 15 € 15 €
2. Dentálna hygiena, profylaxia
N 01 Inštruktáž a nácvik ústnej hygieny
(darček kefka)
10 € 10 €
N 03 Odstránenie zubného kameňa – 1 sextant 5 € 2 €
N 03 Leštenie zubov – 1 sextant 2 € 2 €
N 04 Odstránenie zubných povlakov, (airflow) 1 sextant 6 € 6 €
N 11 Lokálna fluoridácia – 2 zuboradia 15 € 5 €
Platí raz za 6 mesiacov pred dovŕšením 18 roku veku.
N 02 Lokálna fluoridácia – 1 zub 1 € 1 €
N 05 Lokálna fluoridácia – 2 zuboradia 20 € 20 €
Bio krém obsahujúci vápnik, fosfát a látky, ktoré vedú k urýchlenej remineralizácii zubov.
P 05 Odstránenie lokálneho dráždenia 3 € 3 €
Bielenie zubov
B 01 Domáce bielenie 130 € 130 €
B 02 Bielenie devitálneho zuba (vnútorne) 40 € 40 €
B 03 Bielenie zubov ambulantné (Zoom systémom) 350 € 350 €
B 04 Bielenie zubov (štandard) 350€ 350 €
Ozónová terapia 
O 01 Dezinfekcia fissúr pred pečatením – 1 zub 5 € 5 €
O 02 Dezinfekcia zubov pred plombovaním 5 € 5 €
O 03 Dezinfekcia parodontálnych váčkov – prvý zub 10 € 10 €
O 04 Dezinfekcia parodontálnych váčkov – každý ďalší zub 6 € 6 €
O 05 Dezinfekcia koreňových kanálikov  – prvý kanálik 10 € 10 €
O 06 Dezinfekcia koreňových kanálikov – každý ďalší kanálik 6 € 6 €
O 07 Ošetrenie po chirurgickom zákroku 10 € 10 €
O 08 Ošetrenie áft, Herpes 10 € 10 €
O 09 Profylaktické ošetrenie Ozónom – 1 zuboradie 25 € 25 €
Laserová terapia 
L 01 Úprava gingívy, gingivektomia  laserom 10 € 10 €
L 02 Frenulektomia ( odstránenie uzdičky) 50 € 50 €
L 03 Dekapsulácia osmičky 20 € 20 €
L 04 Dezinfekcia parodontálnych váčkov – prvý zub 10 € 10 €
L 05 Dezinfekcia parodontálnych váčkov – každý ďalší zub 7 € 7 €
L 06 Dezinfekcia koreňových kanálikov  – prvý kanálik 10 € 10 €
L 07 Dezinfekcia koreňových kanálikov – každý ďalší kanálik 7 € 7 €
L 08 Ošetrenie citlivých zubných krčkov laserom – prvý zub 10 € 10 €
L 09 Ošetrenie citlivých zubných krčkov laserom – každý ďalší zub 5 € 5 €
L 10 Profylaktické ošetrenie laserom – 1 zuboradie 25 € 25 €
3. Záchovná stomatológia
V 01 Amalgámová výplň – 1 plôška 25 € 19 €
V 02 Amalgámová výplň – 2 plôšky 30 € 20 €
V 03 Amalgámová výplň – 3 plôšky 35 € 23 €
V 03r Rekonštrukcia korunky z amalgámu 40 € 25 €
Predné zuby (1 – 3) 
V 05 Fotokompozit – 1 plôška 35 € 29 €
V 06 Fotokompozit – 2 plôška 40 € 30 €
V 07 Fotokompozit – 3 plôšky 45 € 35 €
V 07r Fotokompozit – Rekonštrukcia korunky 60 € 50 €
V 08 Fotokompozitná fazeta 70 € 70 €
Skloionomér
V 05s Skloionomér – 1 plôška 25 € 19 €
V 06s Skloionomér – 2 plôšky 30 € 20 €
V 07s Skloionomér – 3 plôšky 35 € 25 €
V 07rs Skloionomér – Rekonštrukcia korunky 40 € 30 €
Zadné zuby (4 – 8), ZP nehradí biele plomby v zadnom úseku
Biela výplň (fotokompozit)
V 01b Fotokompozit – 1 plôška 38 € 38 €
V 02b Fotokompozit – 2 plôšky 47 € 47 €
V 03b Fotokompozit – 3 plôšky 58 € 58 €
V 03z Fotokompozit – Rekonštrukcia korunky 70 € 70 €
Skloionomér
V 01s Skloionomér – 1 plôška 30 € 30 €
V 02s Skloionomér – 2 plôšky 35 € 35 €
V 03s Skloionomér – 3 plôšky 40 € 40 €
V 03rs Skloionomér – Rekonštrukcia korunky 50 € 50 €
V 04 Poplatok za ďalšiu kapsulu 5 € 5 €
Anatomická stratifikácia zuba (nadštandardným materiálom)
1 plôška 60 € 60 €
2 plôšky 75 € 75 €
3 plôšky 85 € 85 €
Rekonštrukcia korunky 100 € 100 €
V 12 Ošetrenie zubného kazu (do 18 rokov) 10 € 0 €
V 13 Ošetrenie zubného kazu
(po dovŕšení 18 rokov)
12 € 0 €
N 30 Pečatenie fisúr a jamôk – 1 zub 13 € 13 €
V 16 Ošetrenie citlivých krčkov – 1 zub 3 € 3 €
V 20 Dočasná vložka 12 € 9 €
V 50 Podložka 2 € 2 €
V 51 Podložka zo skloionomérneho cementu 5 € 5 €
V 52 Parapulpálny čap 10 € 10 €
V 53 Nasadenie koferdamovej blany 12 € 12 €
4. Endodoncia – ošetrenie koreňových kanálikov
V 32 Exstripácia zubnej drene (za každý kanálik) 8 € 8 €
V 43 Provizórne ošetrenie koreňového kanálika 12 € 12 €
V 31 Devitalizačná vložka 15 € 10 €
V 41 Endodontické ošetrenie jednokoreňového
zuba
50 € 35 €
Vyčistenie, výplach a vysušenie koreňového
kanálika, hermetické plnenie koreňového
kanálika sealerom a gutaperčou.
V 30 Reendodoncia 20 € 20 €
V 42 Výplň koreňových kanálikov (2 koreňový zub) 70 € 50 €
V 42t Výplň koreňových kanálikov (3 koreňový zub) 110 € 70 €
V 42š Výplň koreňových kanálikov (4 koreňový zub) 140 € 110 €
V 46 Sada inštrumentov 45 € 45 €
5. Chirurgická stomatológia
E 01 Extrakcia dočasného (mliečneho) zuba 7 € 4 €
E 11 Extrakcia jednokoreňového zuba 25 € 20 €
E 12 Extrakcia viackoreňového zuba 35 € 27 €
E 21k Komplikovaná extrakcia zuba 50 € 35 €
E 21 Chirurgické extrakcia zuba alebo jeho častí 70 € 55 €
E 22 Chirurgická extrakcia zuba múdrosti 100 € 100 €
E 22p Chirurgická extrakcia zuba múdrosti
(piezotechnika)
150 € 150 €
P 08 Frenulektómia 50 € 50 €
P 09 Prehĺbenia vestibula 140 € 140 €
P 46 Reverse alveoloplasty 400 € 400 €
E 80 Sinus lifting uzatvorený (plus cena materiálu) 200 € 200 €
E 80o Sinus lift otvorený (plus cena materiálu) 400 € 400 €
E 40 Resekcia koreňového hrotu 150 € 150 €
E 40p Resekcia koreňového hrotu(piezotechnika) 220 € 220 €
E 64 Egalizácia 34 € 26 €
C 10 Excízia mäkkých tkanív 50 € 50 €
E 34 Naloženie aktívneho ťahu na retinovaný zub 50 € 50 €
C 61 Repozícia luxovaného zuba 35 € 10 €
P 33 Chirurgická kyretáž parodontálnych vačkov – 1 sextant 380 € 380€
P 32 Chirurgická kyretáž parodontálnych vačkov – 1 zub 70 € 70 €
P 45 Koronálný posun laloka 100 € 100 €
E 96 Kolagenová membrána od 35 € od 35 €
E 95 Augmentačný materiál podľa ceny dodávateľa podľa ceny dodávateľa
E 97 Kolagenová hubka 30 € 30 €
E 14 Sutúra extrakčnej rany 15 € 15 €
C 41 Intraorálna incízia 10 € 5 €
E 63 Antiseptická vložka do extrakčnej rany 10 € 5 €
P 23 Úprava gingivy laserom – 1 zub 10 € 10 €
T 01 Manuálna repozícia luxácia TMK 7 € 7 €
P 90 Hĺbková kyretáž (1 zub) 6 € 6 €
E 31 Ošetrenie sťaženého prerezávanie zubu
múdrosti
20 € 15 €
E 45 Trepanácia alveoly 10 € 3 €
E 51 Zastavenie poextrakčného krvácania 20 € 15 €
E 61 Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveolárnej chirurgie 3 € 0 €
6. Stomatologická protetika
F 63 Stiahnutie fixnej náhrady (za každý pilier) 10 € 10 €
F 64 Fixácia (cementovanie) fixnej náhrady
(za každý pilier)
10 € 10 €
F 65 Provizórna korunka zhotovená v ambulancii 20 € 20 €
F 66 Silikónový odtlačok 12 € 12 €
F 68 Alginátový odtlačok 8 € 8 €
W 01 Voskový záhryz 2 € 2 €
W 02 Wax up 25 € 25 €
42104 Zhotovenie študijného modelu 25 € 25 €
P 06 Vyartikulovanie chrupu 10 € 10 €
F 03 Tvárový oblúk 25 € 25 €
F 04 Smile design analyza 100 € 100 €
Fixné náhrady 
F 67 Dostavba pahýľu 30 € 30 €
S 01 Čap zo sklenených vlákien 60 € 60 €
F 70 Keramická inlay, onlay (celokeramické) 200 € 200 €
F 71 Kovokeramická inlay, onlay 120 € 120 €
F 72 Estetická keramická fazeta 270 € 270 €
F 72l Estetická keramická fazeta 400 € 400 €
Bez brúsenia, tzv. Hollywood smile
F 73 Inlay, Onlay (Composite) 100 € 100 €
12105 Korunka fazetovaná (keramická) 170 € 170 €
12105k Korunka kovokeramická 235 € 235 €
12108 Člen mostíka fazetovaný 170 € 170 €
12108k Člen mostíka kovokeramický 240 € 240 €
F 73 Korunka celokeramická (Empress 2) 280 € 280 €
F 74 Korunka celokeramická (Zircon) 350 € 350 €
F 80 Nadstavba na implantát od 200 do 400 € od 200 do 400 €
F 75 Dlaha fixná liata 150 € 150 €
F 81 Composite fiber splint 20 € 20 €
F 82 Dlaha drôtená 20 € 20 €
F 83 Fixácia dlahy (každý zub ) 5 € 5 €
Snímateľné náhrady 
20202 Skeletová náhrada H alebo D 500 € 410 €
20201 Totálna náhrada – H alebo D 300 € 180 €
F 75 Imediátna náhrada 135 € 135 €
20202p Parciálna náhrada 300 € 210 €
F 76 Zásuvný spoj 135 € 135 €
41109 Spona trojfunkčná kombinovaná 20 € 11 €
41108 Liaty výstužný strmeň 25 € 8 €
Dlahy
F 77 Dlaha na bielenie – 1 zuboradie 50 € 50 €
23115 Náhryzová dlaha na zvýšenie zhryzu 80 € 55 €
Oprava náhrady a rebázy
23111 Rebazácia 85 € 50 €
23111m Rebazácia protéz elastickým silikónom (zostáva permanentne mäkký) 120 € 90 €
40112 Oprava náhrady 25 € 23 €
F 78 Ambulantné dobrúsenie protézy 4 € 0 €
6. Implantológia
E 90 Zavedenie intraoseálneho implantátu 750 € 750 €
E 93 Zavedenie intraoseálneho implantátu
(INICELL povrch)
800 € 5 €
Na urýchlenie procesu hojenia (6 až 8 týždňov).
E 91 Vyhojovacia čiapočka 40 € 40 €
E 92 Implantačná šablóna 40 € 40 €
E 94 Zavedenie Miniimplantátov do sánky 1 500 € 1 500 €
Kompletná terapia zahŕňa 4 miniimplantáty,
dolnú totálnu náhradu, anestéziu, odtlačky,
rebazovací materiál.
E 95 Zavedenie Miniimplantátov do čeľuste 1 800 € 1 800 €
Kompletná terapia zahŕňa 6 miniimplantátov,
hornú totálnu náhradu, anestéziu, odtlačky,
rebazovací materiál.
6 € 6 €
7. Čeľustná ortopédia.
O 012 Čeľustnoortopedická konzultácia 20 € 20 €
O 022 Vstupné čeľustnoortopedické vyšetrenie 25 € 25 €
O 072 Návrh liečebného plánu 12 € 12 €
Cenu a dĺžku liečby určí ošetrujúci lekár na osobnom stretnutí po vyšetrení. Pri použití nadštandardných materiálov vyššej ceny uhradí rozdiel v cene podľa výpočtu lekára pacient osobitne.

Možnosť ošetrenia na splátky

Sme si vedomí, že niektoré zákroky sú nemalou záťažou pre rodinný rozpočet. Našim cieľom sú však pacienti, ktorí netrpia bolesťami a majú krásne a zdravé zuby. Aj preto vám ponúkame možnosť ošetrenia na splátky. Informujte sa o tejto možnosti na našom telefónnom čísle alebo priamo pri návšteve našej zubnej ambulancie.