CAT – neviditeľné zubné strojčeky

Posted on

Čeľustno-ortopedická liečba zaznamenáva v súčasnosti výrazné zmeny v zavedených liečebných postupoch. Klasická liečba snímateľnými aparátmi bola u nás v posledných rokoch takmer úplne nahradená aparátmi fixnými. Priniesli výrazný posun v terapeutických možnostiach a najmä v efektivite liečby. Ich hlavnou nevýhodou je však ich viditeľnosť. Pri každom úsmeve ako aj pri bežnej komunikácii je strojček vidieť, čo mnohí, najmä dospelí pacienti považujú za hendikep.

Istým riešením bolo zavedenie tzv. estetických strojčekov s bielymi zámkami. Napriek tomu, že sú menej výrazné, sú stále viditeľné.

Problémom pri fixných aparátoch je aj hygiena dutiny ústnej. Zubný povlak sa zachytáva na jednotlivých súčiastkach a je ho potrebné prácne odstraňovať. Bežné čistenie zubov a aparátu trvá asi 15 minút a sú potrebné 3 až 4 rôzne zubné kefky. Celý postup je nutné opakovať ráno aj večer a po každom jedle ešte zbežne očistiť od kúskov stravy, ktoré sa na aparáte zachytia. Problematická hygiena a horšia estetika fixných aparátov viedla ku snahe poskytnúť pacientom nové postupy.

Relatívne nedávno došlo ku renesancii tzv. linguálnych aparátov. Ide o fixné aparáty, ktoré sa aplikujú na vnútornú plochu zubov, a preto ich nie je vidieť.

Aby bola dosiahnutá efektivita liečby ako pri bežných fixných aparátoch nie je možné pri týchto aparátoch používať univerzálne súčiastky a musia sa vyrábať individuálne pre každého pacienta. Individualizácia je možná prostredníctvom drahých technológii, ktoré spolu s výrazne ťažšou manipuláciou s aparátom pre lekára vedú ku výrazne vyššej cene liečby. Tá je obvykle viac než dvojnásobná. Pritom náročnosť pri čistení zubov ostáva rovnaká ako pri štandardných fixných aparátoch. Okrem toho si pacienti na linguálne aparáty ťažšie zvykajú, pretože zavadzajú jazyku pri reči a jedení.

Najnovším typom ortodontických aparátov je skupina, ktorá sa bežne označuje ako CAT – Clean aligner technology. Ide o úplne nový prístup spočívajúci v aplikácii série transparentných plastových dláh pokrývajúcich všetky zuby, ktorých polohu je potrebné zmeniť. Každá dlaha sa mierne odlišuje od predchádzajúcej a pri aplikácii posúvajú jednotlivé dlahy zuby postupne z počiatočného stavu do žiadanej polohy. Nosia sa počas celého dňa a pri jedení sa dávajú dole. Pred opätovným nasadením je potrebné chrup vyčistiť, aby sa medzi dlahu a zuby nedostali kúsky stravy. Obrovskou výhodou týchto aparátov je vysoká úroveň estetiky, pretože ich v ústach takmer vôbec nevidno.

Výroba celej série dláh je možná na základe počítačovej simulácie pohybu zubov, ktorá je realizovaná špecializovanými firmami. Celý postup liečby spočíva podobne ako pri každej inej ortodontickej liečbe v počiatočnom komplexnom zhodnotení odchýlky na základe vyšetrenia, röntgenových snímok a odtlačkov chrupu. Lekár – čeľustný ortopéd následne navrhne liečebný plán a skonzultuje ho s pacientom. Odtlačky sú odoslané do spoločnosti vyrábajúcej dlahy, ktorá ich digitalizuje a na základe postupu navrhnutého lekárom je vyrobená séria dláh a odoslaná späť ošetrujúcemu lekárovi. Lekár pacientovi dlahy odovzdá a poučí ho o správnom používaní. Priebeh liečby je lekárom starostlivo sledovaný a sú postupne realizované ďalšie úkony, ktoré si liečba vyžaduje. Celý proces v stručnosti vykresľuje toto video.

Nevýhodou CAT strojčekov je obmedzená terapeutická aplikácia, čo znamená, že nie každá odchýlka sa dá týmito dlahami liečiť. Práve z tohto dôvodu je nutné konzultovať čeľustného ortopéda, ktorý zváži možnosť aplikácie.

Autor: kolektív ALFA DENT

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *